طنز سیاسی دکتر سلام

1396/10/10 17:30 385090 عضو

پاشو عمو...
پاشو جمع کن!
خود پاول دورف شخصا بلاکت کرده🤗

#آمدنیوز

#علی_اکبری
@tanzym


-
کانال طنز «دکترسلام»:
https://telegram.me/joinchat/AfOYATwalJHDL-s8hkMSQw

1396/10/10 17:04

برای دریافت این پیام در تلگرام خود، می بایست در ربات تلِ بین عضو شوید: و کد زیر را برای این ربات ارسال نمایید: