طنز سیاسی دکتر سلام

1396/10/10 17:30 385090 عضو

🚨فوری/ باتوجه به اینکه کانال امدنیوز از دسترس خارج شده، آخرین اخبار توطئه ها و دسیسه های ریییژیییم را از این کانال دنبال کنید...👇
https://t.me/joinchat/AAAAAEFRC6z8EXQCf0Q56g
🚩دوستان خود را فرابخوانید...

1396/10/10 15:35

برای دریافت این پیام در تلگرام خود، می بایست در ربات تلِ بین عضو شوید: و کد زیر را برای این ربات ارسال نمایید: