طنز سیاسی دکتر سلام

1396/10/10 17:30 385090 عضو

♦️مطالبه مردمی زیر غبار اغتشاش

🔹برنامه جهان آرا، هم اکنون از شبکه افق/ تکرار فردا ساعت ۱۵:۳۰

@Drsalaam

1396/10/09 22:09

برای دریافت این پیام در تلگرام خود، می بایست در ربات تلِ بین عضو شوید: و کد زیر را برای این ربات ارسال نمایید: