طنز سیاسی دکتر سلام

1396/10/10 17:30 385090 عضو

🔴🎥 ببینید|هم اکنون رشت - خیابان مطهری

ما مشکل اقتصادی داریم اما با اغتشاشگر مشکل داریم!
@Drsalaam

1396/10/09 23:19

برای دریافت این پیام در تلگرام خود، می بایست در ربات تلِ بین عضو شوید: و کد زیر را برای این ربات ارسال نمایید: