طنز سیاسی دکتر سلام

1396/10/10 17:30 385090 عضو

🎥 ساختمان دادگستری کرج سالم و شایعه هجوم کذب است/ به شایعات توجه نکنید

-
کانال طنز «دکترسلام»:
https://telegram.me/joinchat/AfOYATwalJHDL-s8hkMSQw

1396/10/10 11:36

برای دریافت این پیام در تلگرام خود، می بایست در ربات تلِ بین عضو شوید: و کد زیر را برای این ربات ارسال نمایید: