کانال خبرگزاری فارس

1396/10/10 17:30 416824 عضو

#جدول_سکه_ارز
@Farsna

1396/10/10 16:32

برای دریافت این پیام در تلگرام خود، می بایست در ربات تلِ بین عضو شوید: و کد زیر را برای این ربات ارسال نمایید: