کانال خبرگزاری فارس

1396/10/10 17:30 416824 عضو

آخرین اخبار از محدودیت تلگرام و اینستاگرام

یک منبع آگاه به خبرگزاری صداوسیما گفت: با تصمیم سطوح عالی امنیتی فعالیت تلگرام و اینستاگرام به طور موقت محدود می شود
@Farsna

1396/10/10 16:07

برای دریافت این پیام در تلگرام خود، می بایست در ربات تلِ بین عضو شوید: و کد زیر را برای این ربات ارسال نمایید: