کانال خبرگزاری فارس

1396/10/10 17:30 416824 عضو

حمایت مجدد ترامپ از اغتشاشگران در ایران: آمریکا مراقب نقض حقوق بشر در ایران است.
fna.ir/a38l8q
@Farsna

1396/10/10 16:59

برای دریافت این پیام در تلگرام خود، می بایست در ربات تلِ بین عضو شوید: و کد زیر را برای این ربات ارسال نمایید: