کانال گیزمیز 💯

1396/10/10 16:29 1690624 عضو

ده روزه هرچی فال میگیرم میگه سفری در پیش داری...

والا با این وضعیتی که روز به روز دارم بی پول تر میشم فکر کنم منظورش سفر آخرته😐

🆔 @GizmizTel 💯

1396/10/10 16:35

برای دریافت این پیام در تلگرام خود، می بایست در ربات تلِ بین عضو شوید: و کد زیر را برای این ربات ارسال نمایید: