کانال گیزمیز 💯

1396/10/10 16:29 1690624 عضو

چجوری دلت میاد آخه...

🆔 @GizmizTel 💯

1396/10/10 16:35

برای دریافت این پیام در تلگرام خود، می بایست در ربات تلِ بین عضو شوید: و کد زیر را برای این ربات ارسال نمایید: