کانال گیزمیز 💯

1396/10/10 16:29 1690624 عضو

آخه هیجان به چه قیمتی؟!😳

رها کردن گاو وحشی بین جمعیت!
یک صحنه که گاو وحشی با شاخهاش حدودا 50 متر یکی رو میبره تا اینکه گاو دیگه باعت نجاتش میشه !

🆔 @GizmizTel 💯

1396/10/10 16:35

برای دریافت این پیام در تلگرام خود، می بایست در ربات تلِ بین عضو شوید: و کد زیر را برای این ربات ارسال نمایید: