کانال هواداری پرسپوليس

1396/10/10 17:15 815485 عضو

پیشنهاد تتلو برای حل وضعیت کشور!😂🤦‍♂

🆔️ @irperspolis

1396/10/10 16:38

برای دریافت این پیام در تلگرام خود، می بایست در ربات تلِ بین عضو شوید: و کد زیر را برای این ربات ارسال نمایید: