ورزش سه

1396/10/10 17:30 900897 عضو

آخرین روز سال 2017 برای پپ تلخِ تلخِ تلخ؛
رکورد پیروزی های پیاپی و دو امتیاز از دست رفته یک طرف، از دست دادن دی‌بروینه و ژسوس یک طرف

@varzesh3

1396/10/10 17:31

برای دریافت این پیام در تلگرام خود، می بایست در ربات تلِ بین عضو شوید: و کد زیر را برای این ربات ارسال نمایید: