ورزش سه

1396/10/10 17:30 900897 عضو

شرکت تهران کار رسا مالک نفت شد.
پس از کش و قوس های فراوان، مالکیت باشگاه نفت تهران به شرکت تهران کار رسا و شخصی به نام کامران فردوسی واگذار شد.

@varzesh3

1396/10/10 13:40

برای دریافت این پیام در تلگرام خود، می بایست در ربات تلِ بین عضو شوید: و کد زیر را برای این ربات ارسال نمایید: